20.06.2018.

MINISTAR BUKVAREVIĆ POTPISAO SPORAZUM O ISPORUCI 60 AUTOMOBILA ZA RVI 100% I GRUPE

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH sa ovlaštenim predstavnikom „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo Senadom Olovčićem, potpisao sporazum o isporuci 60 putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 % I grupe.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA