21.09.2017.

JEDINSTVENI REGISTAR BORACA DOBIO ZAKONSKI OKVIR

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica danas je dobio podršku delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čime je usvojen u oba doma ovog parlamenta.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA