25.05.2016.

Razgovor o Prednacrtu zakona o demobilisanim borcima

Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, koji treba ujednačiti njihova prava na području Federacije, u roku od 15 dana bit će upućen na razmatranje skupštinama kantona, a nakon toga u dalju proceduru.

Izdvajamo

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA