Javne nabavke

Plan nabavki za 2016. godinu - izvod

Plan nabavki za 2016.godinu

Obavjestenje o nabavci goriva i maziva

Obavjestenje o nabavci prehrana

Obavjestenje o nabavci motornih vozila za RVI 100% I grupe

Obavještenje o nabavci usluge osiguranja

Odluka o nabavci usluge osiguranja

Odluka o nabavci prehrambeni paketi

Obavještenje o nabavci gume za put.vozila

Obavještenje o nabavci kancelarijski materijal

Dodjela ugovora o nabavci goriva 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka vozila za RVI 100% I Grupe

Odluka o poništenju postupka za  nabavku  guma

Obavještenje o dodjeli ugovora za vozila RVI 100 % I grupe 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Obavještenje o nabavci cvijeće

Obavještenje o nabavci vulkanizerske usluge, pranje vozila i autokozmetičke usluge za m/v

Obavještenje o nabavci toneri

Obavještenje gume ponovni I grupe

Obavještenje o nabavci računarske opreme

Odluka o nabavci goriva i maziva

Odluka o nabavci za vulkanizerske usluge, usluge pranja vozila i autokozmetičke usluge

Odluka o nabavci kancelarijskog materijala i pribora

Odluka o nabavci cvijeća rezan6.2017.og - položajni buketi

Obavještenje o nabavci usluge servisiranja i održavanja vozila

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka nabavka računara

Odluka nabavka guma

Odluka o direktnom sporazumu nabavka grafičkih usluga

Odluka o direktnom sporazumu nabavka knjiga

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja vozila

Odluka o direktnom sporazumu nabavka drveta za ogrev

Odluka o direktnom sporazumu ugost. usluge hotel Evropa

Odluka o izboru dobavljača usluge održavanja računarske opreme

Odluka direktni sporazum seminar za državne službenike 

Odluka o direktnom sporazumu ISVDV

Odluka usluge auto servisa održavanje vozila

Obrazac praćenja realizacije ugovora u 2016 godini

Plan nabavki za 2017. godinu tekst.dio

Plan nabavki za 2017. godinu tabelarno 

Obavještenje o nabavci 746-7-1-1-3-1-17

Odluka o rezultatima javne nabavke prehrambeni artikli

Obavještenje o nabavci rezano cvijeće konkurentski zahtjev

Obavještenje o nabavci automobila za RVI 100 posto prve grupe

Odluka o nabavci rezano cvijeće

Obavjestenje o nabavci goriva i maziva 

Obavještenje usluge održavanja vozila

Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu

Obavještenje za nabavku računara i printera

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja

ispravka obavještenja o nabavci servisiranje vozila 17042017

Odluka o poništenju postupka javne nabavke 

Odluka automobili za RVI 100 % I grupe

Odluka o izmjeni i dop TD za servisiranje vozila

Odluku o pon.post.javne nabavke goriva i maziva

Odluka o ob. post. javne nabavke put.autom.za RVI 100 I grupe

Obavještenje za nabavku računara i printera ponovni postupak

Obavještenje za izvođenje radova sanacije poslovnog prostora

ODLUKA o izboru najpon.za servis.vozila LOT-1

obavještenje o nabavci osiguranje

Obavijest o nastavku postupka nabavke vozila za RVI sto posto prve grupe

Obavj. pon.post.javne nab.nab.goriva i maziva

odluka o poništenju postupka javne nabavke

odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpov.pon. LOT-2 AUDI, VW, FORD FUSION

Obavj. o nabavci goriva i maziva

Odluka o poništenju LOT 2

Obavj. o dodjeli ugovora vozila za RVI  15062017

Obavještenje  o nabavci za izvođenje radova sanacije poslovnog  prostora za arhivu  ponovni

Obavj.o dodjeli ugovora LOT 1

Obavještenje kancelarijski materijal

Obavj.o pon.post.serv.LOT-2

Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017 godinu

poništenje postupka nabavke kanc materijal

Obavještenje kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci TONERA

Odluka o izboru najpov.ponuđača goriva i maziva

Obrazac pracenja realizacije Sporazuma o isporuci 60 auta

Obavještenje servisiranje računarske opreme

Obavještenje o nabavci LOT 2 servisiranje i održavanje motornih vozila

Odluka o rezutatima postupka nabavke potrošnog materijala  za printere, faks aparate i kopir aparate

Izmjene Plana nabavki

Obavještenje o nabavci vulkanizerske usluge

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku goriva i maziva 

Obavještenje o nabavci guma za 2017

Odluka o izmjeni TD LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje računarske opreme, fotokopir  aparata, telefonskih i faks aparata

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača vulkanizerske usluge

Odluka o izboru najpov.ponuđača LOT 2 (2)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma

izmjene plana nabavki 01112017

Izmjene i dopune plana nabavki za 2017.godinu

obrazac relizacije ugovora

Odluka izbor ponuđača kanc mat

Odluka osiguran

Obavještenje o dodjeli ugovora LOT- 2

Obraazc praćenja realizacije ugovora-okvirnih sporazuma u 2017. godini

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA