Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2020 GODINA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-8

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT  4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT  2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT  1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka cvijeća 2020.g.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Obavještenje o nabavci - cvijeće 2020.

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu za 2020

 

________________________________________________________________________________________

JAVNE NABAVKE 2019 GODINA

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2019

Odluka o obustavi postupka javne nabavke LOT 8

Odluka o obustavi postupka javne nabavke LOT 4

Odluka o obustavi postupka javne nabavke LOT  2

Odluka o obustavi postupka javne nabavke LOT 1

Dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 8“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 7“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 6“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 5“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 4“

„Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 3“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 2“

„Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molersko farbarskih radova – Lot 1“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarijski 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača računari 2019

Odluka o obustavi postupka elektronske knjige 2019

Odluka o obustavi postupka racunari 2019

Obrazac realizacije ugovora 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku goriva i maziva za vozila 2019

Obavještenje nabavka racunara 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova i servisiranje racunarske opreme, fotokopir aparata i telefonskih aparata 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača vulkanizerske usluge 2019

PLAN NABAVKI ZA BUDŽETSKU 2019 GODINU

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja  u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Obavještenje o javnoj nabavci Konkurentski zahtjev za nabavku prehrambenih paketa za 2019 godinu

obavještenje – Konkurentski zahtjev za nabavku cvijeća

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Obavještenje o nabavci auta za RVI 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća rezanog   položajni buketi

Dopuna plana Javnih nabavki za 2019 godinu

Obavještenje o nabavci usluga kolektivnog osiguranja uposlenika, osiguranje službenih vozila i kasko osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku auta za RVI 100% I grupe u 2019 budzet godini

Odluka o  izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga kolektivno osiguranje, osiguranje sluzbenih motornih vozila i kasko osiguranje.pdf

Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019.pdf

Obavjestenje o nabavci usluga odrzavanja aplikativnog dijela ISvDV sistema.pdf

Izmjena i dopuna Plana nabavki 2019

Obavještenje o nabavci usluga održavanja aplikativnog dijela ISVDV sistema

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku automobila za RVI 100% I grupe

odluka o  izboru najpovoljnieg ponuđača  za nabavku usluga održavanja aplikativnog dijela ISVDV sistema

Izmjena plana nabavki - 3

Obavještenje servisiranje vozila

Dopuna plana nabavki za 2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga  za autoservis i opravku  motornih vozila

Obavještenje kancelarijski

Dopuna plana nabavki za 2019. godinu od 05.08.2019

Odluka po žalbi o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka roba i usluga za autoservis i opravku motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

Dopuna Plana nabavki za 2019 od  15.08.2019

Obavještenje toneri 2019

Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu

obavještenje gorivo

DOPUNA PLANA NABAVKI OD 02.09.2019

Obavještenje E VOM

Obrazac  real Okvir sporazuma o isporuci 60 automobila u 2019

Obavještenje servisiranje računara 2019

Obavještenje vulkanizeri 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNE NABAVKE 2016 GODINA

Plan nabavki za 2016. godinu - izvod

Plan nabavki za 2016.godinu

Obavjestenje o nabavci goriva i maziva

Obavjestenje o nabavci prehrana

Obavjestenje o nabavci motornih vozila za RVI 100% I grupe

Obavještenje o nabavci usluge osiguranja

Odluka o nabavci usluge osiguranja

Odluka o nabavci prehrambeni paketi

Obavještenje o nabavci gume za put.vozila

Obavještenje o nabavci kancelarijski materijal

Dodjela ugovora o nabavci goriva 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka vozila za RVI 100% I Grupe

Odluka o poništenju postupka za  nabavku  guma

Obavještenje o dodjeli ugovora za vozila RVI 100 % I grupe 

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Obavještenje o nabavci cvijeće

Obavještenje o nabavci vulkanizerske usluge, pranje vozila i autokozmetičke usluge za m/v

Obavještenje o nabavci toneri

Obavještenje gume ponovni I grupe

Obavještenje o nabavci računarske opreme

Odluka o nabavci goriva i maziva

Odluka o nabavci za vulkanizerske usluge, usluge pranja vozila i autokozmetičke usluge

Odluka o nabavci kancelarijskog materijala i pribora

Odluka o nabavci cvijeća rezan6.2017.og - položajni buketi

Obavještenje o nabavci usluge servisiranja i održavanja vozila

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka nabavka računara

Odluka nabavka guma

Odluka o direktnom sporazumu nabavka grafičkih usluga

Odluka o direktnom sporazumu nabavka knjiga

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja vozila

Odluka o direktnom sporazumu nabavka drveta za ogrev

Odluka o direktnom sporazumu ugost. usluge hotel Evropa

Odluka o izboru dobavljača usluge održavanja računarske opreme

Odluka direktni sporazum seminar za državne službenike 

Odluka o direktnom sporazumu ISVDV

Odluka usluge auto servisa održavanje vozila

Obrazac praćenja realizacije ugovora u 2016 godini

JAVNE NABAVKE 2017 GODINA

Plan nabavki za 2017. godinu tekst.dio

Plan nabavki za 2017. godinu tabelarno 

Obavještenje o nabavci 746-7-1-1-3-1-17

Odluka o rezultatima javne nabavke prehrambeni artikli

Obavještenje o nabavci rezano cvijeće konkurentski zahtjev

Obavještenje o nabavci automobila za RVI 100 posto prve grupe

Odluka o nabavci rezano cvijeće

Obavjestenje o nabavci goriva i maziva 

Obavještenje usluge održavanja vozila

Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu

Obavještenje za nabavku računara i printera

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja

ispravka obavještenja o nabavci servisiranje vozila 17042017

Odluka o poništenju postupka javne nabavke 

Odluka automobili za RVI 100 % I grupe

Odluka o izmjeni i dop TD za servisiranje vozila

Odluku o pon.post.javne nabavke goriva i maziva

Odluka o ob. post. javne nabavke put.autom.za RVI 100 I grupe

Obavještenje za nabavku računara i printera ponovni postupak

Obavještenje za izvođenje radova sanacije poslovnog prostora

ODLUKA o izboru najpon.za servis.vozila LOT-1

obavještenje o nabavci osiguranje

Obavijest o nastavku postupka nabavke vozila za RVI sto posto prve grupe

Obavj. pon.post.javne nab.nab.goriva i maziva

odluka o poništenju postupka javne nabavke

odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpov.pon. LOT-2 AUDI, VW, FORD FUSION

Obavj. o nabavci goriva i maziva

Odluka o poništenju LOT 2

Obavj. o dodjeli ugovora vozila za RVI  15062017

Obavještenje  o nabavci za izvođenje radova sanacije poslovnog  prostora za arhivu  ponovni

Obavj.o dodjeli ugovora LOT 1

Obavještenje kancelarijski materijal

Obavj.o pon.post.serv.LOT-2

Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017 godinu

poništenje postupka nabavke kanc materijal

Obavještenje kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci TONERA

Odluka o izboru najpov.ponuđača goriva i maziva

Obrazac pracenja realizacije Sporazuma o isporuci 60 auta

Obavještenje servisiranje računarske opreme

Obavještenje o nabavci LOT 2 servisiranje i održavanje motornih vozila

Odluka o rezutatima postupka nabavke potrošnog materijala  za printere, faks aparate i kopir aparate

Izmjene Plana nabavki

Obavještenje o nabavci vulkanizerske usluge

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku goriva i maziva 

Obavještenje o nabavci guma za 2017

Odluka o izmjeni TD LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servisiranje računarske opreme, fotokopir  aparata, telefonskih i faks aparata

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača vulkanizerske usluge

Odluka o izboru najpov.ponuđača LOT 2 (2)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma

izmjene plana nabavki 01112017

Izmjene i dopune plana nabavki za 2017.godinu

obrazac relizacije ugovora

Odluka izbor ponuđača kanc mat

Odluka osiguran

Obavještenje o dodjeli ugovora LOT- 2

Obraazc praćenja realizacije ugovora-okvirnih sporazuma u 2017. godini

JAVNE NABAVKE 2018 GODINA

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018 godinu (1)

Obavještenje - prehrambeni artikli-paketi

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018 (2)

Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje nabavka Routera 28 02 2018

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018 godinu od 26 02 2018 (3)

Izmjene i dopune plana nabavki br 4 15032018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Routera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa

Obavještenje za nabavku cvijeća

Obavještenje za nabavku kancelarijske opreme, stolica i stolova

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018 godinu br.5  od 23.03.2018. godine

Obavještenje za nabavku automobila za RVI 100 % I grupe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  nabavka rezanog Cvijeća 2018

Obrazac realizacije  ugovora-sporazuma

Odluka o rezultatima postupka nabavke kancelarijskog

Dopuna Plana nabavki za 2018 godinu namještaja

Obavještenje  nabavka usluga kolektivnog osiguranja  2018

Obavještenje o nabavci autoservisa, opravke vozila i rezervnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku automobila za RVI 100% I grupe u 2018

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

Dopuna Plana nabavki za 2018 godinu

Izmjena plana nabavki za 2018 godinu 

Odluka o rezultatima okončanog postuoka  za autoservis  i opravku motornih vozila i nabavku potrošnog materijala i rezervniih dijelova

Odluka o rezultatima okončanog postupka jn osiguranje uposlenika,vozila i kasko osiguranje

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku auta za RVI 100% I grupe

Obavjestenje toneri

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 2018  03 07 2018  8

Odluka o rezultatima okončanog postupka nabaka pot mat za printere...

Obavještenje konkurentski postupak za nabavku kancelarijskog mateijala

Obavještenje otvoreni postupak nabavka goriva i maziva

odluka o obustavi postupka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i pribora

Obrazac realizacije ugovora

Odluka po žalbi

Obavještenje o nabavci Konkurent. zahtjev za nabavku rezervnih dijelova

Odluka o obustavi postupka za nabavku goriva i maziva -otvoreni postupak

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljniijeg ponuđaća

Obavještenje vulkanizerske usluge 

Obrazac praćenja realizacije Sporazuma o ispruci 60 automobila za RVI 100% I grupe

OBAVJEŠTENJE NABAVKE  GUME ZA MV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma za vozila Ministarstva

 

 

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA