Javni pozivi i obrasci

 

J A V N I  P O Z I V I   I  O B R A S C I   U  2 0 1 9.   GODINI 

_______________________________________________________________________

Konačna lista kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2019

Odluka o prijemu kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2019

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica 2019.

Javni poziv za strucno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa 2019 objavljen 06.08.2019.pdf

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ PERIODA OOR-a JE OBJAVLJEN 08.05.2019. GODINE  U DNEVOM LISTU I OSLOBOĐENJU, KAO I NA WEB STRANICI FEDERALNOG MINISTARSTVA PUTEM LINKOVA U NASTAVKU TEKSTA, A ROK ZA PRIJAVE JE 15 DANA OD DANA OBJAVE.

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnostiiz perioda OOR-a 2019.pdf

Aplikacioni formular-prijava na Javni poziv za obiljezavanje znacajnih datuma 2019.docx

 

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA UDRUŽENJA/UDRUGA I SUFINANSIRANJE IZGRADNJE,SANACIJE, DOGRADNJE I UREĐENJA SPOMEN OBILJEŽJA, MEZARJA I GROBALJA SU OBJAVLJENI 25.04.2019. GODINE U DNEVOM LISTU I OSLOBOĐENJU, KAO I NA WEB STRANICI FEDERALNOG MINISTARSTVA PUTEM LINKOVA U NASTAVKU TEKSTA, A ROK ZA PRIJAVE JE 15 DANA.

Javni poziv za 2019 godinu-Tekuci transfer neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilackog rata.pdf

Aplikacioni formular-prijava na konkurs finansiranje programa rada Udruzenja 2019.doc

 

Javni poziv za sufinansiranje izgradnje, sanacije,dogradnje i uređenja spomen-obilježja, mezarja i grobalja za 2019.pdf

Aplikacioni formular-prijava na javni poziv za sufinansiranje izgradnje,sanacije,dogradnje i uređenja spomen-obiljezja,mezarja i grobalja za 2019.doc

 

1. JAVNI POZIV TRANSFER POMOĆ U LIJEČENJU 2019 GODINA

1 A  OBRAZAC- ZAHTJEV  ZA POMOĆ U  LIJEČENJU 2019

 

2 JAVNI POZIV TRANSFER TROŠKOVI SAHRANA-DŽENAZA U 2019  GODINI

2 A Obrazac apl formular Transfer sahrane-dženaze 2019 godina

________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O TERMINU INTERVJUA ZA POPUNU RADNOG MJESTA "VIŠI REFERENT ZA KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE" SA SPISKOM KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU, ODNOSNO NE ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG OGLASA

Obavijest o terminu intervjua za kandidate-Javni oglas za popunu radnog mjesta(1).pdf

________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIVI I OBRASCI ZA 2018. GODINU

NOVI JAVNI POZIV ZA TRANSFER STATUSNA PITANJA BRANILACA I ČLANOVA POR - OBJAVLJEN 10.12.2018. GODINE PREMA ODLUCI VLADE FBIH  V br 1412/18 od 07.12.2018.

JAVNI POZIV TRANSFER STATUSNA PITANJA BRANILACA I ČL POR - OBJAVLJEN 30.11.2018. U DNEVNIM NOVINAMA

1 Javni poziv za  transfer statusna pitanja por br i čl nj por za 2018 godinu

1 a Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit bor bosanski j

1 b  Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit boraca hrvatski j

2  javni poziv za maloljetne br projekti prekvalifikacije 2018 godina

2 a   Obrazac zahtjeva maloljetne projekti prekvalif bosanski j

2 b Obrazac zahtjeva maloljetni br projekti prekvalif hrvatski j

 

 

Javni oglas za popunu radnog mjesta Vozač u grupi za organizovanje prevoza

JAVNI POZIV 2018. GODINE - OBJAVLJEN 06.08.2018. U DNEVNIM NOVINAMA 

Obavijest - Javni oglas za popunu radnog mjesta "Vozač u Grupi za organizovanje prevoza"

JAVNI POZIVI 2018 GODINA - OBJAVLJENI 05.04.2018. U DNEVNIM NOVINAMA I NA WEB STRANICI

 1  JAVNI POZIV Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018  objavljen 05 04 2018

 1 1 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga  Obrazac FMBZ 1

 1  2 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018   Obrazac FMBZ 2

 1  3 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018  Obrazac FMBZ 3

  2  JAVNI POZIV  TRANSFER POMOĆ U RADU UDRUŽENJA UDRUGA 2018

  2 1 Aplikacioni formular  prijava na konkurs finansiranje programa rada Udruzenja 2018

JAVNI POZIVI 2018 GODINA OBJAVLJENI 28.02.2018. U DNEVNIM NOVINAMA I NA WEB STRANICI

1.javni poziv pomoć u liječnju 

1.obrazac - zahtjev za pomoć u liječenju

2.javni poziv pomoć za sufinanc. troškova sahrane i dženaze 2018

2. Obrazac aplikacioni formular sahrane-dženaze 2018.godina

3.javni poziv  Transfer obilježavanje značajnih datuma 2018

3. obrazac zahtjev za Transfer značajni datumi 2018

4.javni poziv spomen obilježja 2018

4. obrazac - zahtjev spomen obilježja 2018

Odluka o prijemu lica na stručno usavršavanje u 2018. godini

Konačna lista uspješnih kandidata volontera 2018.godina

Obavijest o pristupu pismenom i usmenom ispitu volonteri 2018. godina

OBAVIJEST TESTIRANJE KANDIDATA VOLONTERA 2018. godina

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za izbor volontera 2018.godina

Obavijest - propisi za pismena i usmena pitanja VOLONTERI 2018

Javni poziv volonteri FMBI- januar 2018


- JAVNI POZIV: "Tekući transferi - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova 

                            njihovih porodica" - objavljeno 15.12.2017. godine

OBRAZAC: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica - objavljeno 15.12.2017. rok za podnošenje zahtjeva do 30.12.2017. godine 

OBRAZAC - prijava  na Javni poziv( Bosanski jezik): 

OBRAZAC - prijava na Javni poziv (Hrvatski jezik)

 

1. Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija

1.1. Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza 


2. Javni poziv Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga 

2.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br. 1

2.2. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br.2

2.3. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br.3


3. Javni poziv Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Obilježavanje značajnih datuma 

3.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva na transferu obilježavanje značajnih datuma


4. Javni poziv Transfer za pomoć u liječenju boraca-branitelja 

4.1. Obrazac za podnošelje zahtjeva za pomoć u liječenju 


5. Javni poziv Transfer za pomoć u radu udruga/udruženja proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata

5.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva Transfer pomoć u radu udruga/udruženja


6. Javni poziv Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja 

6.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja


Javni poziv za prijem volontera objavljen u "Avazu" i "Oslobođenju" 31.12.2016. godine


PRAVILNIKO JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA KANDIDATA-LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VII STEPENA STRUČNE SPREME U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA


Obavijest o terminima testiranja kandidata volontera

Obavijest volonterima: Spisak koji su položili, spisak koji nisu položili i spisak kandidata koji se nisu odazvali polaganju 

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - STRANA 1

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - STRANA 2

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ( u wordu) 

Odluka o terminu i mjestu provođenja javne rasprave o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Materijali za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - USK- Bihać  04.05.2017. u 14.00 sala Skupštine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - SBK Travnik   11.05.2017. u 11.00 sala br.2 zgrada Vlade SBK - Stanična 43 Travnik 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - BPK Goražde - 15.05.2017. godine u 11.00 sala Skupštine BPK - Ul. Slavne višegradske brigade br 2 Goražde 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Hercegovačko-neretvanski kanton dana 18.05.2017. u 11.00 sati sala skupštine HNK - ul.Jakova baruha španca 2 Mostar

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Zapadnohercegovački kanton dana 25.05.2017. godine u 11.00 sala skupštine ZHK - Stjepana Radića 37 Široki brijeg

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Kanton 10 - dana 01.06.2017.godine u 10.00 sati sala skupštine Kantona 10 u Tomislavgradu, ul. Kralja Zvonimira bb 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja Zeničko-dobojski kanton dana o8.06.2017. godine u 11.00 sati sala 301 u sjedištu kantona, Ul. Kučukovići br.2 Zenica 

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Posavski kanton - dana 12.06.2017. godine u 12.00 sati sala Vlade - Obilaznica bb Orašje 

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Kanton Sarajevo- 15.06.2017. godine u 11.00 multimedijalna sala - prizemlje zgrada kantona Sarajevo

Drugi javni poziv zadruge

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA