Javni pozivi i obrasci

 

J A V N I  P O Z I V I   I  O B R A S C I   U  2 0 1 9.   GODINI 

_______________________________________________________________________

Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica 2019.

Javni poziv za strucno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa 2019 objavljen 06.08.2019.pdf

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ PERIODA OOR-a JE OBJAVLJEN 08.05.2019. GODINE  U DNEVOM LISTU I OSLOBOĐENJU, KAO I NA WEB STRANICI FEDERALNOG MINISTARSTVA PUTEM LINKOVA U NASTAVKU TEKSTA, A ROK ZA PRIJAVE JE 15 DANA OD DANA OBJAVE.

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnostiiz perioda OOR-a 2019.pdf

Aplikacioni formular-prijava na Javni poziv za obiljezavanje znacajnih datuma 2019.docx

 

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA UDRUŽENJA/UDRUGA I SUFINANSIRANJE IZGRADNJE,SANACIJE, DOGRADNJE I UREĐENJA SPOMEN OBILJEŽJA, MEZARJA I GROBALJA SU OBJAVLJENI 25.04.2019. GODINE U DNEVOM LISTU I OSLOBOĐENJU, KAO I NA WEB STRANICI FEDERALNOG MINISTARSTVA PUTEM LINKOVA U NASTAVKU TEKSTA, A ROK ZA PRIJAVE JE 15 DANA.

Javni poziv za 2019 godinu-Tekuci transfer neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilackog rata.pdf

Aplikacioni formular-prijava na konkurs finansiranje programa rada Udruzenja 2019.doc

 

Javni poziv za sufinansiranje izgradnje, sanacije,dogradnje i uređenja spomen-obilježja, mezarja i grobalja za 2019.pdf

Aplikacioni formular-prijava na javni poziv za sufinansiranje izgradnje,sanacije,dogradnje i uređenja spomen-obiljezja,mezarja i grobalja za 2019.doc

 

1. JAVNI POZIV TRANSFER POMOĆ U LIJEČENJU 2019 GODINA

1 A  OBRAZAC- ZAHTJEV  ZA POMOĆ U  LIJEČENJU 2019

 

2 JAVNI POZIV TRANSFER TROŠKOVI SAHRANA-DŽENAZA U 2019  GODINI

2 A Obrazac apl formular Transfer sahrane-dženaze 2019 godina

________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O TERMINU INTERVJUA ZA POPUNU RADNOG MJESTA "VIŠI REFERENT ZA KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE" SA SPISKOM KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU, ODNOSNO NE ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG OGLASA

Obavijest o terminu intervjua za kandidate-Javni oglas za popunu radnog mjesta(1).pdf

________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIVI I OBRASCI ZA 2018. GODINU

NOVI JAVNI POZIV ZA TRANSFER STATUSNA PITANJA BRANILACA I ČLANOVA POR - OBJAVLJEN 10.12.2018. GODINE PREMA ODLUCI VLADE FBIH  V br 1412/18 od 07.12.2018.

JAVNI POZIV TRANSFER STATUSNA PITANJA BRANILACA I ČL POR - OBJAVLJEN 30.11.2018. U DNEVNIM NOVINAMA

1 Javni poziv za  transfer statusna pitanja por br i čl nj por za 2018 godinu

1 a Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit bor bosanski j

1 b  Obrazac zahtjeva za dodjelu jnp za statusna pit boraca hrvatski j

2  javni poziv za maloljetne br projekti prekvalifikacije 2018 godina

2 a   Obrazac zahtjeva maloljetne projekti prekvalif bosanski j

2 b Obrazac zahtjeva maloljetni br projekti prekvalif hrvatski j

 

 

Javni oglas za popunu radnog mjesta Vozač u grupi za organizovanje prevoza

JAVNI POZIV 2018. GODINE - OBJAVLJEN 06.08.2018. U DNEVNIM NOVINAMA 

Obavijest - Javni oglas za popunu radnog mjesta "Vozač u Grupi za organizovanje prevoza"

JAVNI POZIVI 2018 GODINA - OBJAVLJENI 05.04.2018. U DNEVNIM NOVINAMA I NA WEB STRANICI

 1  JAVNI POZIV Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018  objavljen 05 04 2018

 1 1 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga  Obrazac FMBZ 1

 1  2 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018   Obrazac FMBZ 2

 1  3 Transfer zapošljavanje putem boračkih zadruga 2018  Obrazac FMBZ 3

  2  JAVNI POZIV  TRANSFER POMOĆ U RADU UDRUŽENJA UDRUGA 2018

  2 1 Aplikacioni formular  prijava na konkurs finansiranje programa rada Udruzenja 2018

JAVNI POZIVI 2018 GODINA OBJAVLJENI 28.02.2018. U DNEVNIM NOVINAMA I NA WEB STRANICI

1.javni poziv pomoć u liječnju 

1.obrazac - zahtjev za pomoć u liječenju

2.javni poziv pomoć za sufinanc. troškova sahrane i dženaze 2018

2. Obrazac aplikacioni formular sahrane-dženaze 2018.godina

3.javni poziv  Transfer obilježavanje značajnih datuma 2018

3. obrazac zahtjev za Transfer značajni datumi 2018

4.javni poziv spomen obilježja 2018

4. obrazac - zahtjev spomen obilježja 2018

Odluka o prijemu lica na stručno usavršavanje u 2018. godini

Konačna lista uspješnih kandidata volontera 2018.godina

Obavijest o pristupu pismenom i usmenom ispitu volonteri 2018. godina

OBAVIJEST TESTIRANJE KANDIDATA VOLONTERA 2018. godina

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za izbor volontera 2018.godina

Obavijest - propisi za pismena i usmena pitanja VOLONTERI 2018

Javni poziv volonteri FMBI- januar 2018


- JAVNI POZIV: "Tekući transferi - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova 

                            njihovih porodica" - objavljeno 15.12.2017. godine

OBRAZAC: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica - objavljeno 15.12.2017. rok za podnošenje zahtjeva do 30.12.2017. godine 

OBRAZAC - prijava  na Javni poziv( Bosanski jezik): 

OBRAZAC - prijava na Javni poziv (Hrvatski jezik)

 

1. Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija

1.1. Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza 


2. Javni poziv Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga 

2.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br. 1

2.2. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br.2

2.3. Obrazac za podnošenje zahtjeva pomoć u zapošljavanju br.3


3. Javni poziv Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Obilježavanje značajnih datuma 

3.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva na transferu obilježavanje značajnih datuma


4. Javni poziv Transfer za pomoć u liječenju boraca-branitelja 

4.1. Obrazac za podnošelje zahtjeva za pomoć u liječenju 


5. Javni poziv Transfer za pomoć u radu udruga/udruženja proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata

5.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva Transfer pomoć u radu udruga/udruženja


6. Javni poziv Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja 

6.1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja


Javni poziv za prijem volontera objavljen u "Avazu" i "Oslobođenju" 31.12.2016. godine


PRAVILNIKO JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA KANDIDATA-LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VII STEPENA STRUČNE SPREME U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA


Obavijest o terminima testiranja kandidata volontera

Obavijest volonterima: Spisak koji su položili, spisak koji nisu položili i spisak kandidata koji se nisu odazvali polaganju 

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - STRANA 1

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - STRANA 2

ODLUKA O PRIJEMU LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ( u wordu) 

Odluka o terminu i mjestu provođenja javne rasprave o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Materijali za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - USK- Bihać  04.05.2017. u 14.00 sala Skupštine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - SBK Travnik   11.05.2017. u 11.00 sala br.2 zgrada Vlade SBK - Stanična 43 Travnik 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja - BPK Goražde - 15.05.2017. godine u 11.00 sala Skupštine BPK - Ul. Slavne višegradske brigade br 2 Goražde 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Hercegovačko-neretvanski kanton dana 18.05.2017. u 11.00 sati sala skupštine HNK - ul.Jakova baruha španca 2 Mostar

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Zapadnohercegovački kanton dana 25.05.2017. godine u 11.00 sala skupštine ZHK - Stjepana Radića 37 Široki brijeg

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja -

Kanton 10 - dana 01.06.2017.godine u 10.00 sati sala skupštine Kantona 10 u Tomislavgradu, ul. Kralja Zvonimira bb 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja Zeničko-dobojski kanton dana o8.06.2017. godine u 11.00 sati sala 301 u sjedištu kantona, Ul. Kučukovići br.2 Zenica 

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Posavski kanton - dana 12.06.2017. godine u 12.00 sati sala Vlade - Obilaznica bb Orašje 

 

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

Kanton Sarajevo- 15.06.2017. godine u 11.00 multimedijalna sala - prizemlje zgrada kantona Sarajevo

Drugi javni poziv zadruge

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA