02.09.2015.

Vlada federacije Bosne i Hercegovine usvojila Informaciju o implementaciju Zakona o provođenju kontrole zakona korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar – juni 2015. godine

Dana 27.08.2015. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila informaciju o Implementaciji...

Izdvajamo

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA