17.01.2018.

KOORDINACIJA BORAČKIH UDRUŽENJA HVO DALA PODRŠKU MINISTRU BUKVAREVIĆU ZA PROGRAMSKA OPREDJELJENJA U 2018.GODINI

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja koja njeguju tradicije HVO, održali radno konsultativni sastanak i pozvali na usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA