22.11.2014.

Ministru Helezu Zlatna plaketa za doprinos borcima u Federaciji BiH

Plaketa je resornom ministru dodijeljena zbog njegovog izuzetnog doprinosa u realizaciji programskih ciljeva Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA