23.05.2016.

TRAŽITI RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE STATUSA RVI PARAPLEGIČARA

Kako, u okviru realnih budžetskih mogućnosti, stvoriti uslove za realizaciju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim je Federalnoj vladi naloženo da do izrade Rebalansa budžeta 2016. iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida paraplegičara 100 posto I grupe...

Izdvajamo

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Alipašina 41
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA