17.04.2019.

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU PISARNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OOR-a ZA RAD SA STRANKAMA

Poštovani,

Obavještavamo Vas o izmijenjenom radnom vremenu Pisarnice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za rad sa strankama. 

Novo radno vrijeme Pisarnice od 18.04.2019. godine za rad sa strankama bit će svaki radni dan u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA