31.12.2018.

Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga

Spisak korisnika koji su ostvarili pomoć za zapošljavanje boračkih kategorija putem "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju putem boračkih zadruga" za 2018. godinu

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA