31.12.2018.

Kapitalni transferi pojedincima - automobili za invalide

 

Spisak ratnih vojnih invalida 100% I grupe kojima su dodijeljeni automobili za 2018. godinu.

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA