09.08.2018.

SAVEZ BORACA FBIH I JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA FBIH, DAJU PUNU PODRŠKU USVAJANJU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA

SAVEZ BORACA FBIH I JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA FBIH, DAJU PUNU PODRŠKU USVAJANJU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA