02.07.2018.

SAVEZ RVI FEDERACIJE BiH: PUNA PODRŠKA USVAJANJU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

SAVEZ RVI FEDERACIJE BiH: PUNA PODRŠKA USVAJANJU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Sarajevo, 2.7.2018.godine: Na 23. redovnoj sjednici Predsjedništva Saveza RVI Federacije BIH, data je puna podrška usvajanju Zakona o pravim demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na prošloj sjednici, koja je održana u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28.5.2018. godine s tematske sjednice održane 23.5.2018. godine, je zadužio Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Na sjednici Predsjedništva Saveza RVI Federacije BIH je, također, data podrška usvajanju ponuđenog teksta Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, koji je u formi nacrta prošao oba doma Parlamenta Federacije BiH i javnu raspravu.

Kabinet ministra

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA