07.02.2018.

PREDSTAVNICI VLADE FBIH I FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA ODRŽALI RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BORACA KOJI PROTESTUJU PRED ZGRADOM VLADE FEDERACIJE BIH

PREDSTAVNICI VLADE FBIH I FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA ODRŽALI RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BORACA KOJI PROTESTUJU PRED ZGRADOM VLADE FEDERACIJE BIH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je sa savjetnikom premijera FBiH Fikretom Prevljakom, savjetnikom federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Ramizom Drekovićem, načelnikom Općine Centar Sarajevo dr. Nedžadom Ajnadžićem, predsjednikom Saveza boraca FBiH Sabahudinom Ramićem i predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade FBiH danas u zgradi Vlade FBiH održao radni sastanak.

Na kraju sastanka su se usaglasili sljedeći zaključci:

1.Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministrarstva su dogovorili sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH da će nastaviti dijalog i da će kroz dijalog rješavati sva otvorena pitanja.

2.Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministrarstva su sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH se usaglasili da podržavaju uspostavu i objavu Jedinstvenog registra korisnika BIZ-a i branilaca BiH u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica u što je moguće kračem periodu.

3. Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministrarstva sugeriše predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade FBiH da održe zajednički sastanak sa predstavnicima Saveza boraca FBiH i koji je zakazan za 15.02.2018.g. u prostorijama Vlade FBiH.

4.Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministrarstva su dogovorili sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH da se održi zajednički sastanak u Memorijalnom Centru Kovači 28.03.2018.g. i na taj sastanak resorni ministar će  pozvati Načelnike Općina, Kantonalne minstre za pitanja boraca i predstavnike boračkih organizacija koje baštine tekovine Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Kabinet ministra

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA