29.01.2018.

Uspostavljen jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa 92.529 imena

Uspostavljen jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti  boračko-invalidske zaštite sa 92.529 imena

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s kantonalnim ministrima za boračka pitanja i predstavnicima boračkih udruženja.

Sastanku i prezentaciji Registra prisustvovali su potpredsjednici Federacije BiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, premijer Federacije BiH Fadil Novalić i zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Ministar Bukvarević prezentirao je realizovane aktivnosti ovog ministarstva u 2017. godini i programske aktivnosti za 2018. godinu.

Također, prezentiran je Registar korisnika boračko-invalidske zaštite i ministar Bukvarević uručio je pristupne kodove za pristup registru rukovodiocima federalnih i kantonalnih institucija.

Na konferenciji za novinare, održanoj nakon sastanka, istaknuto je da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izradilo Registar korisnika boračko-invalidske zaštite na kojem je ukupno 92.529 imena.

- U registru je 92.529 imena koji primaju stalnu mjesečnu naknadu iz federalnog budžeta i svi oni koji su po javnim pozivima dobili neku od novčanih pomoći u 2017. godini, a neke su pomoći unesene od ranije - rekao je Bukvarević.

Istakao je da je uspostavljen kompletan registar svih tih korisnika koji će biti ažuriran mjesečno.

- Prvi cilj je da se jasno zna ko je ostvario koja prava i da budu utvrđrno oni koji su u stanju potrebe, a koji nikada ništa nisu dobili - naglasio je Bukvarević. Dodao je da je drugi cilj da registar bude na raspolaganju institucijama BiH i da se može koristiti u rješavanju statusnih pitanja branilaca i njihovih porodica.

Ministar Bukvarević najavio je da će u februaru ove godine, prvo u Tuzlanskom kantonu, biti prezentiran i Registar boraca.

- Imam namjeru da prvi kanton bude Tuzlanski, iz kojeg ja dolazim - naglasio je ministar Bukvarević i pojasnio da se radi o kompletnom spisku svih branilaca i članova njihovih porodica koji primaju neku od naknada s federalnog nivoa.

Svaki korisnik će, kako je naveo ministar, imati svoj obrazac u koji će biti uneseno njegovo učešće i koliko je vremena proveo u Oružanim snagama BiH.

Ministar za pitanja boraca Unsko-sanskog kantona Dževad Malkoč istakao je da će Registar dobiti pravu vrijednost kada kantoni i općine dostave određene podatke.

Ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Oliver Soldo poručio je da će Registar uveliko olakšati rad kod eventualnih zloupotreba korisnika određenih prava.

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA