14.11.2017.

PREDSTAVNICI SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA BPK GORAŽDE I OPĆINE FOJNICA, U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OOR-a

PREDSTAVNICI SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA BPK GORAŽDE I OPĆINE FOJNICA, U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OOR-a

U sjedištu Ministarstva, ministar Bukvarević održao sastanak sa predstavnicima saveza ratnih vojnih invalida BPK Goražda i Općine Fojnica, kome je prisustvovao i predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić.

Sarajevo, 14.01.2017.godine: Na današnjem sastanku se razgovaralo o problemima sa kojima se susreću pripadnici boračkih kategorija, prvenstveno ratni vojni invalidi, sa područja Bosansko -  podrinjskog kantona i općine Fojnica.

Na samom početku sastanka, Ministar je upoznao goste sa aktivnostima i projektima koje provodi Ministarstvo, a vezani su za poboljšanje statusa i položaja pripadnika boračkih kategorija i članova njihovih porodica. Posebno je naglasio slijedeće projekte na kojima zajedno rade Ministarstvo i Koordinacija boračkih udruženja/udruga:

- zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, RVI i članova njihovih porodica kao i boraca i članova njihovih porodica;

-  uspostavi Registra korisnika prava iz oblasti boračko invalidske zaštite;

- pravednoj raspodjeli sredstava koja su namijenjena za borce i članove njihovih porodica, a koja iznose na godišnjem nivou iz budžeta Federacije BiH, kantona i općina cca 600 miliona KM;

-  dostojanstveno obilježavanje značajnih datuma iz perioda agresije 1992-1995;

- ujedinjavanje boraca i uspostava reprezentativnosti u predstavljanju boračkih kategorija.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BPK Goražde, Safet Sijerčić, izrazio je zahvalnost na zajednički realizovanim projektima za poboljšanje statusa RVI i ostalih boračkih kategorija na području Bosansko -  podrinjskog kantona.

Predsjednik Organizacionog odbora ratnih vojnih invalida Fojnica, Hajrudin Hodžić, upoznao je Ministra sa prijedlogom Projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja Šehidima i poginulim borcima na području općine Fojnica.

Na kraju sastanka, ministar Bukvarević je još jednom naglasio, da svi u Ministarstvu smo tu da budemo na raspolaganju i od pomoći pripadnicima boračkih kategorija i članova njihovih porodica i da je to jedini cilj postojanja ovog Ministarstva.

Kabinet ministra

 

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA