15.06.2017.

Vlada FBiH - Saglasnost na sporazum o rješavanju prioritetnih boračkih zahtjeva

Vlada FBiH - Saglasnost na sporazum o rješavanju prioritetnih boračkih zahtjeva

Foto FENA/Ivan Rozic

SARAJEVO/MOSTAR, 15. juna (FENA) - Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum s predstavnicima boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.

Vlada je ovlastila federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog Salku Bukvarevića da u njeno ime potpiše ovaj sporazum.

Na osnovu Sporazuma, sredstva koja ne budu utrošena na budžetskim stavkama „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ i „Kapitalni transferi“ Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata bit će preusmjerena na budžetsku stavku „Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata će, uz prethodni pisani dogovor s većinom potpisnika Sporazuma, a najmanje sedam, Vladi predložiti donošenje Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ovog transfera za korisnike boračke-invalidske zaštite (porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci/razvojačeni branitelji i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja/odličja), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

SJEDIŠTE
MINISTARSTVA

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2
71000,Sarajevo

Tel: +387 33 21 29 32
Tel: +387 33 21 29 33
Fax: +387 33 22 26 79

E-mail:  kabinet@fmbi.gov.ba

TELEFON ZA
INFORMACIJE

BROJ ZA PRIJAVU
LAŽNIH KORISNIKA